Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 10-03-2021Nieuw

Nieuwsbrief 8, schooljaar 2020 - 2021

Nieuwsbrief 8

Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,

De nieuwsbrief ligt weer op de mat. De voorjaarsvakantie ligt al weer een week achter ons. In de vakantie is er door een groot aantal vrijwilligers weer hard gewerkt in de school. We bieden u een impressie. Nu de school weer gewoon draait, terwijl het coronavirus nog niet voldoende beteugeld is, blijft het van belang om de kans op besmetting te minimaliseren. We vragen daarom nogmaals uw aandacht voor het protocol Halen en Brengen. Wist u dat het de week van de hoogbegaafdheid is? We praten u bij. Verder van onze specialist hoogbegaafdheid een oproep voor schaakborden en stukken. Over het ontwaken van de natuur een bijdrage uit de kleutersectie. Marieken Hali bereikte vrijdag jl. formeel haar pensioengerechtigde leeftijd. Weliswaar blijft ze nog even, we staan er wel even bij stil. Verder de spreuk en wat praktische zaken. Veel lees- en kijkplezier.

De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 8


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur