Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert diverse malen per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via emailadres mr@waterlandschool.nl of rechtstreeks bij de voorzitter. De MR bestaat uit:

  • Voorzitter: Bo Jacobs (ouder)
  • Secretaris: Jenny Morrice (ouder)
  • Lid: Nienke Kortekaas (leerkracht)
  • Lid: Monique van Zurk leerkracht)