Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Medezeggenschapsraad

Elke Ithaka-school heeft een eigen Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding. In principe vergadert de MR eerst zonder het bevoegd gezag (de interne MR-vergadering) en daarna met het bevoegd gezag (de overlegvergadering). Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Dit gebeurt door de secretaris van de MR in samenspraak met de voorzitter en eventueel de directeur. De agenda en stukken worden ruim van tevoren verstuurd naar de leden van de MR, zodat zij hun vergadering kunnen voorbereiden. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen.
Aanmelden kan via mr@waterlandschool.nl


De MR bestaat uit:

 • Voorzitter: Bo Jacobs (ouder)
 • Secretaris: Jenny Morrice (ouder)
 • Lid: Monique van Zurk (leerkracht)
 • Lid: Rick Janssen (leerkracht)
De vergaderdata van schooljaar 2023/2024 van de MR zijn als volgt en vinden plaats van 19:30 tot 21:30 op de Waterlandschool, Purmerend.
 • Dinsdag 26 september 2023
 • Donderdag 9 november 2023
 • Donderdag 30 november 2023
 • Donderdag 25 januari 2024
 • Donderdag 21 maart 2024
 • Donderdag 23 mei 2024
 • Donderdag 6 juni 2024


Alle agenda's en samenvattingen van de MR vindt u hier.
Tijdens de algemene ouderavond op 22 juni 2022 presenteerde de MR het volgende.


De GMR

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leden uit de Medezeggenschapsraden van de Ithaka-scholen. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting. De vergaderdata 2023/2024 van de GMR (Ithaka) zijn als volgt en vinden plaats van 19:30 tot 21:30 op Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem.
De vergaderdata van de GMR zijn:
 • dinsdag 18 september 2023
 • maandag 6 november 2023
 • maandag 27 november 2023
 • dinsdag 30 januari 2024
 • maandag 18 maart 2024
 • dinsdag 28 mei 2024
 • dinsdag 11 juni 2024