Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Meld daarom via Parro bij de leerkracht van uw kind dat het kind afwezig is. Lukt dit niet, dan belt u uiterlijk tot 08:45 uur om ons dit door te geven.


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Albert Koele. Kijk voor meer informatie in de verlofregels.