Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te maken.


In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontplooien. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vak lessen, muzikale en kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze ambities is de subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.

Wat gebeurt er met de ouderbijdragen?

  • Een wezenlijk aspect van het vrijeschoolonderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.
  • Een deel wordt besteed aan personeelskosten waar geen overheidssubsidie tegenover staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de begeleiding daarvan.
  • Er worden educatieve activiteiten als museumbezoek en excursies mee bekostigd.
  • De inrichting van de kleuterklassen met mooi meubilair en speelgoed vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen zoals periodeschriften en materiaal voor kunstzinnig onderwijs.

Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk.


De vrijwillige ouderbijdrage kunt u betalen in per 10 maanden of in 1x. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 360,-- per kind. Het is een vrijwillige bijdrage, een ander bedrag is ook mogelijk. U kunt kiezen tussen een betaling per IDEAL, een incasso of een overboeking.


Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u vanuit WIS Collect een mail waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar kunt regelen.