Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van het Rijk krijgt de school geld. Dat geld heeft altijd een specifieke bestemming. Dat brengt met zich mee dat we weliswaar een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen, maar dat mag niet aan alles worden uitgegeven.


Scholen mogen bijvoorbeeld om een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten die plaatsvinden.

Voor het vrijeschoolonderwijs is dit bijvoorbeeld:

  • alle schoolreisjes
  • uitstapjes in het kader van het periode onderwijs, b.v. bezoek aan een imker, of molen.
  • schooltuinen
  • het vieren van de jaarfeesten
  • materiaal voor de kleuterklassen, b.v. houten speelgoed, kleden etc.
  • buiten speelmateriaal
  • euritmie en de pianobegeleiding
  • avondvierdaagse, bloesemtocht

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders.

Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren.


Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.


De vrijwillige ouderbijdrage kunt u betalen in termijnen van 10 maanden of in 1x. Voor het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 360,- per kind. Het is een vrijwillige bijdrage, een ander bedrag is ook mogelijk. U kunt kiezen tussen een betaling per IDEAL, een incasso of een overboeking.


Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u vanuit WIS Collect een mail waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar kunt regelen.