Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Taal begint met een
boeiend verhaal

Geen groepen maar klassen


In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur lezen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Ook computerles is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren de kinderen wat Engels en soms zelfs Duits. Later op de dag, als de concentratie afneemt, storten de leerlingen zich op houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt constante toetsing en begeleiding plaats wat wordt vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind. Dit is i.v.m. de coronamaatregelen het liefst online of neemt plaats op een juiste afstand.