Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Zij-instroom (kinderen die van een andere basisschool komen)

Zij-instroom

Voor oudere kinderen die al op een andere basisschool zitten, geldt een andere procedure.


De overstap naar een andere basisschool is voor kinderen een grote stap, daarom willen wij goed kijken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en of wij daar als school aan kunnen voldoen.


In eerste instantie moet er plek zijn in de betreffende klas.


In principe zijn er twee instroommomenten, aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. In eerste instantie wordt er door de ouders een formulier “zij-instroom” ingevuld. Het formulier moet ingeleverd worden vóór 1 juni voor instroom na de zomervakantie en vóór 1 november voor instroom na de kerstvakantie. Als uit het formulier blijkt dat een eerder instroommoment nodig is, dan kan daar door de directeur een uitzondering voor gemaakt worden.


Na 1 november en na 1 juni neemt de directeur of de intern begeleider contact op om een afspraak te maken voor een gesprek met de ouders. Dit gesprek kan bij ons op school zijn, dan wel telefonisch.


Dan lichten de ouders (als dat niet al gedaan is) de huidige school in en neemt de directeur of de intern begeleidster contact op met de huidige school. Uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.


U kunt het formulier "Zij-instroom" opvragen bij onze administratie door een mail te sturen met daarin de naam van uw kind, zijn/haar geboortedatum en uw adres, zodat wij u dit formulier op kunnen sturen.