Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Bestuur

De Waterlandschool is onderdeel van de Stichting Vrijescholen Ithaka. Deze voert vanaf 1 januari 2013 het bestuur over onze school. Binnen Ithaka wordt samengewerkt met andere vrijescholen in Noord-Holland. Ithaka is daarbij ook nog eens geliëerd aan Stichting Vrijescholen Athena in het oosten van Nederland.


Eén grote familie. We staan daardoor sterker. Financieel, maar ook organisatorisch en inhoudelijk. Al die scholen kunnen elkaar helpen. Met plannen, ondersteuning, personeel, verbeteringen enzovoorts.


Het bestuur is verantwoordelijk voor intern toezicht en het bevoegd gezag is in handen van de directeur.


Het bestuur voert de taak uit vanuit een toezichthoudend concept en delegeert taken die zijn beschreven in een managementstatuut. Uitgangspunt is de Wet op het Primair Onderwijs en de code Goed Bestuur van de Primair Onderwijs Raad.


Het toezichthoudend bestuur heeft onder andere als taak het bewaken van de missie en de doelstellingen van de school, het waarborgen van de continuïteit en de onderwijskwaliteit.