Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Taal begint met een
boeiend verhaal

Vrijeschool

Een leerling die enthousiast is, leert beter. Dat is het uitgangspunt van een vrijeschool. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.


Alle leerlingen krijgen klassikaal les en gaan vervolgens in verschillende instructiegroepen verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt.


Naast de lessen zoals taal en rekenen besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen. De vrijeschool is gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner. Volgens deze leer is elk kind uniek en heeft het van nature speciale talenten en behoeften, die door onderwijs gestimuleerd en ondersteund moeten worden.


Het woord ‘vrije’ betekende oorspronkelijk ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Net als bij bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit, de Vrije Academie en vrije beroepen. Het betekent dus niet vrij van structuur!


Uit Zwitsers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschool-kinderen zelfvertrouwen hebben, weten wat ze willen, creatief zijn, sociaal ingesteld en beter bestand tegen stress. Ze hebben ook oog voor de werkelijkheid. Dat is een rijke basis voor je hele leven.