Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Plaatsing in kleuterklas

Zodra een kleuter op school is ingeschreven ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief kunnen wij nog niet vermelden in welke klas uw kind geplaatst gaat worden. Het plaatsen van de kinderen in een van de kleuterklassen gebeurt aan het begin van ieder schooljaar op grond van de volgende criteria:

  1. De kinderen uit één gezin komen in dezelfde kleuterklas.
  2. We streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw (het aantal 4, 5 en 6-jarigen) per klas.
  3. We streven naar een evenwichtige verdeling van aantal jongens en meisjes per klas.

Ad 1.: Om pedagogische reden kan hier van afgeweken worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.