Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 01-12-2021Nieuw

Nieuwsbrief 7, schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief 7

Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,

Met Sint Maarten – de herinnering aan de zomerzon tevens de verwachting van het Licht dat komt – is de Lichtperiode begonnen. Maandag begint de Adventsperiode. Kerstfeest brengt het nieuwe sterrenlicht. Tot het zover is verkeren we met elkaar onder een ander gesternte. Er is gelukkig veel hoop in de wereld, maar zorgen zijn er ook. Eerder van de week schreef ik u al ‘laten we elkaar vast houden’ om in goede samenwerking de problemen die we ervaren zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Hoop en zorg op het niveau van onze schoolgemeenschap, dat zijn de thema’s van deze nieuwsbrief. Eerst de spreuk en de agenda.


De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 7


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur