Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 20-03-2020Nieuw

Nieuwsbrief 21, schooljaar 2019 - 2020

Juf Annabel gebruikt de hele teamkamer

Juf Nienke maakt stapeltjes voor klas 2

Juf Paulien sorteert alles wat in de mappen moet voor elk kind

En dan ligt er voor elk kind een stapeltje klaar!Beste ouders en verzorgers,


Het coronavirus heeft wereldwijd het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Deze beginnende pandemie vormt een even uitzonderlijke als ongekende historische gebeurtenis die de vergelijking met de crisis van 1923 doorstaat. Praktische vragen buitelen over elkaar heen. Het gebaar voor ‘hamsteren’ gaat viraal. Ineens realiseren we ons hoezeer ondergewaardeerde sectoren van levensbelang zijn voor het goed functioneren van de samenleving: de schoonmakers, de vuilnismannen, thuiszorgmedewerkers en mensen in de zorg in het algemeen, het onderwijs niet in de laatste plaats.

Hoe pijnlijk en kwetsbaar deze tijd voor velen ook is, het biedt ook een kans om stil te staan bij het leven dat we zo gewoon zijn gaan vinden. (Vgl. ‘De zin van quarantaine’ in de NRC van afgelopen zaterdag.) Hoe wenselijk is het dat we onze productie uitbesteden aan ‘goedkope’ landen als bijv. China? Maken we ons niet afhankelijk van dubieuze regimes en dito systemen? En ten koste waarvan doen we dit allemaal? Is het kortom slechts een virus of weerspiegelt het virus de wijze waarop de mens zich verhoudt tot de wereld wat de alarmbellen wereldwijd doet rinkelen? Hoe lang denken wij nog de rekening door te kunnen schuiven naar de volgende generatie? Onverbiddelijk worden we ermee geconfronteerd dat begrippen als solidariteit, verbondenheid en gemeenschapszin geen vergane glorie vormt maar juist de basis onder ons bestaan. Niet alleen met betrekking tot onze eigen soort maar veel breder tot die van de natuur in het algemeen.

Onzekerheid heerst over wat ons te wachten staat. Zekerheid dat we alleen grip op de crisis krijgen door elkaar vast te houden, uitdrukkelijk stil te staan bij de kwetsbaren onder ons. Gevoelens van trots en machteloosheid wisselen elkaar af. Trots hoe wij in ons goed georganiseerde land ons niet omver laten kegelen, ook al worden bepaalde sectoren onderbetaald en overvraagd. Trots ook op een premier die ‘zich niet omver laat blazen door de angstzaaiers en de grenzen-dicht-krijsers, en ons in elk geval verschoont van trumpiaanse walgelijkheden (‘het Chinese virus’) en van de tenenkrommende onzin waarmee zijn Britse collega het Britse volk teistert’ (Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 18 maart).

De maatregelen van regeringswege stapelen zich op van dag tot dag. Solidariteit moeten we nu betrachten door solitair te leven. Om de verspreiding van het virus te vertragen en zo ouderen en zwakkeren te beschermen moeten we aan sociale onthouding doen. Dat betekent ondermeer thuiswerken. Voor de scholen de opdracht om ons werk op afstand te doen. Deze week is het team van de Waterlandschool spoorslags aan het werk gegaan om dit te kunnen organiseren. Dat doet een groot beroep op onze creativiteit, doorzettingsvermogen, flexibiliteit maar ook de bereidheid om bepaalde risico’s te nemen en daarbij mogelijk fouten te maken. We zijn in een uitzonderlijke tijd terecht gekomen en nemen onze verantwoordelijkheid.

Albert Koele


Aan het eind van de dag ligt in alle klassen werk voor de kinderen klaar om door de ouders opgehaald te worden.


Afscheid Marian Heitman

Vorige week vrijdag 13 maart nam het team afscheid van Marian Heitman, die van een welverdiend pensioen gebruik gaat maken. Die zelfde dag nam zij ook afscheid van de leerlingen van klas 5/6. Marian is jarenlang aan onze school verbonden geweest. Speciaal voor de gelegenheid was haar allereerste klas naar haar afscheid gekomen, tot blijde verrassing van Marian. Een uniek moment: voor Marian een treffende markering van haar carrière op de Waterlandschool, voor de klas een reünie. Uniek om te zien hoe haar leerlingen van het eerste uur hun weg hebben gevonden. Heel bijzonder was ook de plek die Daniël in deze klas mocht krijgen. Het zegt veel over de persoon van Marian dat zij hier oog voor heeft gehad. Een afscheid markeert ook het moment van een nieuw begin. Best een opgave, waarbij we Marian heeft veel sterkte en succes wensen. We danken Marian voor haar inzet en voor wat zij voor ons heeft betekend.


Team Waterlandschool