Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 13-03-2020Nieuw

Nieuwsbrief 20, schooljaar 2019 - 2020

Vandaag hebben alle ouders en verzorgers een mail gekregen met betrekking tot het corona-virus en wat de gisteren afgekondigde maatregelen voor ons als school betekenen.

Lentekriebels

De komende week doen wij mee aan de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Iedere klas krijgt één les per dag over relaties en seksualiteit of doet een andere activiteit zoals gedichten maken of knutselen.

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-de-lentekriebels

De vier temperamenten

een thema-avond georganiseerd door de MR


Loek Dullaart leert ons over de vier temperamenten; het cholerische, melancholische, flegmatische en sanguinische temperament.

Hoe kun je herkennen wat het temperament van jou en jouw kind is en hoe ze te benaderen.

Hoe pas je de opvoeding erop aan?


Op woensdag 15 april van 19.30 - 21.00 uur op de Waterlandschool, toegang gratis.