Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 29-06-2022Nieuw

Nieuwsbrief 19, schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief 19

Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,

We tellen de weken af, na deze nog twee te gaan. Klas 6 heeft net het St. Jansfeest achter de rug of een nieuw hoogtepunt voor zesdeklassers kondigt zich aan: schoolkamp. Dit keer in Haarlem. Behalve een terugblik op een prachtige en vooral vreugdevolle Sint-Jan viering, kijken we vooruit naar het volgende, en tevens laatste, jaarfeest in dit schooljaar: Keti Koti, dat letterlijk vertaald ’verbroken ketenen’ betekent. Het staat symbool voor vrijheid, je eigen levenspad kunnen gaan. Gelet op de dreiging vanuit het oosten en de nieuwe wereldorde die zich aandient, reden te meer om ons te realiseren hoe bijzonder onze westerse levenswijze is, maar ook dat hierover bittere geschiedenislessen geleerd moeten kunnen worden. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Verder maken we bekend wie de opvolger van Carmen wordt in de functie van intern begeleider. Tijdens de algemene ouderavond presenteerde de MR het thema ouderbijdrage. U treft de link aan die u naar de PowerPoint leidt. Dit en meer leest u hieronder. Veel lees- en/of kijkplezier.


De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 19


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur