Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 17-06-2022Nieuw

Nieuwsbrief 17, schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief 17

Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,


Het bruist van de activiteiten in en rond de school. Zo is er een nieuwe stap gezet om de speel-plaats van de kleuters een boost te geven. Klas 6 oefent het eindtoneelstuk, van de week on-der de bezielende leiding van Pepijn en Greta van Halderen. Binnenkort is het Reuring Festi-val, waarbij velen uit onze ge-meenschap betrokken zijn. Maandag zal de school acte de préséance geven tijdens de Avond Vierdaagse. Volgende week nemen ook weer de studenten van de Vrijeschool pabo uit Leiden be-zit van de school. Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Het is ook de tijd van de per-soneelsmutaties. Na de zomervakantie kondigt de MarkStadWalk zich aan. Tenslotte nog uw aandacht voor een oproep voor steungezinnen. Veel leesplezier.


De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 17


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur