Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 04-04-2022Nieuw

Nieuwsbrief 14, schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief 14

Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,

Het voorjaar kende afgelopen vrijdag zowaar een winterdip, die we op foto vastgelegd hebben. We sluiten met de tweeënvijftigste week het jaar af. De spreuk van de eerste week heeft de Paasstemming als thema. Komende vrijdag vieren we Palmpasen op school. We staan kort stil bij de betekenis ervan. We blikken nog even terug op het project Rijk in je hart, dat afgelopen maandag plaatsvond. Nieuws is er van de GMR en van de MR. De GMR nodigt u uit voor een bijeenkomst over een belangrijk thema: diversiteit en inclusiviteit. In onze westerse en liberaal democratische samenleving is het uitgangspunt, dat er meerdere visies op het goede leven zijn. Wereldwijd staat echter de democratie onder druk, het oorlogsgeweld bewijst dit. Aandacht voor democratie op kleine schaal wordt gevraagd door de MR met het oog op nieuwe MR-verkiezingen. Verder ondermeer in deze nieuwsbrief: u kunt desgewenst zelftesten komen halen; een bericht inzake toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen; schoolvoetbal; inzameling van flessen voor het kamp; een update over ons bezoek aan circus Nicole en Martin; Nicols Geers vervangt juf Ambra voor twee weken en stelt zich aan u voor.


De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 14


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur