Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 20-08-2021Nieuw

Nieuwsbrief 1, schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief 1
Geachte (pleeg)ouders/verzorgers,

We gaan weer beginnen! Het team is deze week al begonnen. Bergen werk zijn er verricht: opruimen, lokalen inrichten, vergaderen, nieuwe leermiddelen distribueren, reflecteren met elkaar op het proces van groepsvorming en het belang van ouderbetrokkenheid, enzovoort. U hoort er binnenkort meer over. In deze nieuwsbrief enkele praktische zaken met het oog op de opening van het nieuwe schooljaar: aanvangstijd, overvliegen van de kleuters, de opmaat in de kuil, CO2-meters in de klas, het gebruik van de telefoon, e.a. In de bijlage de brief van onze schoolmaatschappelijk werker Myra Timmerman, die u vertelt wat zij voor u allemaal kan betekenen. Voorts een bijdrage van onze partner Spurd. Eerst de spreuk, die mooi aansluit op het thema op de eerste studiedag d.d. donderdag 19 augustus: over eigenheid én verbondenheid.


De nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: Nieuwsbrief 1


Hartelijke groet,

Albert Koele,

directeur