Tekenen is
ook creatief
leren denken.

home

Geen groepen maar klassen

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur lezen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Ook computerles is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren ze basiskennis van het Engels en Duits. Later op de dag, als de concentratie afneemt, storten de leerlingen zich op houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt constante toetsing en begeleiding plaats wat wordt vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

 

Geen groepen maar klassen

 

Geen groepen maar klassen

 

Geen groepen maar klassen
Geen groepen maar klassen
Waterlandschool
Reigersbek 2-4 1441 SZ Purmerend
Tel. 0299 - 42 16 72
info@waterlandschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Waterlandschool
Reigersbek 2-4 1441 SZ Purmerend
Tel. 0299 - 42 16 72
info@waterlandschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN