Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Tekenen is
ook creatief
leren denken.

Aanmelden


Uw kind aanmelden en inschrijven op Waterlandschool


De juiste school kiezen voor uw kind: het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren, de school moet namelijk bij u en uw kind passen en niet andersom.


De eerste stap is te komen naar een informatie ochtend. Op deze informatie ochtenden vertelt onze directeur over het vrijeschool onderwijs en onze school. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.


De dagen waarop de inloopochtenden worden gehouden kunt u vinden in onze agenda

Als u heeft besloten uw kind bij ons naar school te laten gaan dan geldt het volgende:


Voor kinderen jonger dan 3 jaar vult u een aanmeldformulier in.

Doordat onze school groeiende is, zou het in de toekomst zo kunnen zijn dat er op het moment van binnenkomst van het aanmeldformulier geen plek is voor uw kind. Hiervan krijgt u dan bericht en bieden wij u de mogelijkheid dat wij het aanmeldformulier bewaren voor het geval er een plek vrij komt (wachtlijst).


Indien er sprake is van meer belangstelling dan er plaatsen zijn, dan wordt de plaats op de wachtlijst bepaald door:

  1. Broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten
  2. Volgorde van binnenkomst aanmeldformulier

Als uw kind 3 jaar is geworden, of tussen 3 jaar en 4 jaar is, dan kunt u uw kind bij ons op school inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen.


Als u al een aanmeldformulier had ingevuld sturen wij u dit op als uw kind 3 jaar is geworden.


Ongeveer 12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de kleuterjuf waarbij uw kind in de klas komt contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Hieraan voorafgaand zal zij u een vragenlijst op sturen over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit gesprek zal zij ook bespreken hoe het wennen gaat en wat de eerste officiële schooldag is, meestal zal dit de eerste dag zijn nadat het kind 4 jaar is geworden.


Mocht op basis van de vragenlijst en het gesprek blijken dat wij niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan kan uw kind niet bij ons op school ingeschreven worden. Dan gaan wij samen met u zoeken naar een passende school voor uw kind.


Uw kind is pas echt bij ons op school ingeschreven na de eerste schooldag.

De formulieren kunt u opvragen bij onze administratie, op telefoonnummer: 0299-421672 of per e-mail: administratie@waterlandschool.nl ondervermelding van de naam en de geboortedatum van uw kind en uw adres zodat het formulier naar u opgestuurd kan worden.

Zij-instroom

Voor oudere kinderen die al op een andere basisschool zitten, geldt een andere procedure.


De overstap naar een andere basisschool is voor kinderen een grote stap, daarom willen wij goed kijken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en of wij daar als school aan kunnen voldoen.


In eerste instantie moet er plek zijn in de betreffende klas.


In principe zijn er twee instroommomenten, aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. In eerste instantie wordt er door de ouders een formulier “zij-instroom” ingevuld. Het formulier moet ingeleverd worden vóór 1 juni voor instroom na de zomervakantie en vóór 1 november voor instroom na de kerstvakantie. Als uit het formulier blijkt dat een eerder instroommoment nodig is, dan kan daar door de directeur een uitzondering voor gemaakt worden.


Na 1 november en na 1 juni neemt de directeur of de intern begeleider contact op om een afspraak te maken voor een gesprek met de ouders. Dit gesprek kan bij ons op school zijn, dan wel telefonisch.


Dan lichten de ouders (als dat niet al gedaan is) de huidige school in en neemt de directeur of de intern begeleidster contact op met de huidige school. Uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Online aanmelden voor informatie

Helaas werkt onderstaand formulier niet goed, we werken eraan dit weer werkend te krijgen. In de tussentijd kunt u contact opnemen via de e-mail: administratie@waterlandschool.nl. Graag onder vermelding van de naam en geboortedatum van uw kind.